Marx k wuslědkej wólbow

póndźela, 23. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (B/SN). Z namołwu k „werbalnemu wotputanju“ komentowaše kardinal Reinhard Marx na nazymskej hłownej zhromadźiznje němskich biskopow rezultat wólbow. „Zapósłancy měli so wzdać rěče wotmjezowanja a hidy. Zastupuja-li njeznjesliwe tezy, dyrbimy jim jasnje­ znapřećiwić“, rjekny předsyda biskopskeje konferency, bjeztoho zo naspomni AfD. K wólbnemu wuspěchej prawicarsko-populistiskeje strony nochcyše so bliže zwuraznić. „Němska njewjerći so jeničce wokoło jedneje strony.“ Jako politiske naležnosće cyrkwje mjenowaše wón starosć wo chudych, chorych a ćěkancow, škit žiwjenja kaž tež měr w Europje a na swěće.

Bój přećiwo znjewužiwanju

Vatikan (B/SN). Bamžowska Škitna komisija za dźěći zetka so spočatk oktobra k poslednjej hłownej zhromadźiznje. Bój přećiwo seksualnemu znjewužiwanju ma pak pokročować. Zasudźeni skućićeljo njemóžeja z jeho hnadu ličić, rjekny bamž Franciskus. Komisija bu 2014 na tři lěta załožena, zo by sej nadźěłała naprawy k interwenciji a k zadźěwanju znjewužiwanja.

Biskop Bode je nowy zastupjer

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND