Žadyn měr na Ukrainje

póndźela, 11. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Paderborn (B/SN). Po posudku ukrainskeje katolskeje cyrkwje nima Ruska žadyn zajim za měr w tymle kraju. „Dołhož je njeměr na Ukrainje, wostanje puć do Europy zawrjeny“, měni tamniši biskop Stanisław Szyrokoradiuk. Ukrainscy wojacy maja wšědnje wopory, za kotrež so kóždy tydźeń we wosadach modla.

Z bamžom wobjedowali

Vatikan (B/SN). Gnocchi a tiramisu z bamžom: Na prěnim swětowym dnju chudych je Franciskus z 1 500 potrěb­nymi w awdiencnej hali wobjedował. Na Božej mši do toho zasudźi wón bjez­čućiwosć a liwkosć chudym napřećo. „Ničo­ za chudych nječinić je wulki hrěch“, swjaty wótc wuzběhny.

Wěčne sluby jako mnich złožił

Mühlhausen (B/SN). Frank-Ignazio Hebestreit je w Assisiskej bazilice wěčne sluby jako mnich złožił. Frank Hebestreit z katolskeje wosady Mühlhausen je na Teologiskej wyšej šuli Eichstätt filozofiju studował a po tym promowował. Pozdźišo studowaše katolsku teologiju. Dalši puć wjedźeše jeho do italskeho Assisija. Tam zastupi před pjeć lětami do rjadu franciskanow.

Wo reformaciji rěčeli

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND