Bamž žada sej wjace respekta

srjeda, 27. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus žada sej wjace respekta před starymi ludźimi. „Towaršnosć, kotraž so hižo wo dźědow a wowki njestara, nima přichoda“, praji swjaty wótc we wideju wo modlitwowej próstwje za december. Stari ludźo su mudri a začuwaja starosć, žiwjenske nazhonjenja dale dawać. Swójby a socialne zarjady měli so wo to starać, zo so tale mudrosć starych na młodych spomóžnje wuskutkuje.

Zwón přećežki był

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND