Wjetši respekt trěbny

wutora, 06. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Kiel (B/SN). Dźěćacy škitny zwjazk w Schleswigsko-Holsteinskej je na wšěch wužiwarjow interneta apelował, so online runje tak z respektom zadźeržeć kaž w direktnym žiwjenju. „Za dźěći a młodostnych dźensa słušeja temy kaž hatespeech abo cybermobbing bohužel k jich swětej“, praji jednaćelka krajneho škitneho zwjazka Susanne Günther. Tohodla namjetuje wona za wirtuelne žiwjenje: „Pisaj a wozjew jenož teksty, z kotrymiž druhich njeraniš. Pruwuj, kak by było, by-li wo tebje šło.“

Dóstanje medijowe myto

Köln (B/SN) 19lětna Natalie Dedreux z Kölna dóstanje medijowe myto BOBBY zwjazkoweho zjednoćenstwa Žiwjenska pomoc. Młodu žonu z downsyndromom wobdźiwaše zwjazkowa kanclerka kaž tež miliony telewizijnych přihladowarjow, jako je wona Angeli Merkel loni we wusyłanju ARD prašenje stajiła: „Čehodla směš ćěšenki z downsyndromom samo hišće krótko do poroda wotehnać? Ja sym bohudźak na swět přišła.“ „Młodostna sta so tak ze sylnym hłosom, z posołku za zbrašeneho čłowjeka“, wopodstatnja Ulla Schmidt, předsydka zjednoćenstwa Žiwjenska pomoc, počesćenje młodostneje.

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk