Bamž a patriarch chcetaj měr

póndźela, 14. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Moskwa/Rom (B/SN). Rusko-ortodokski patriarch Kyril I. chce z bamžom Fran­ci­skom w Syriskej za měr wabić. Moskowski nawoda cyrkwje je z bamžom tele­fonował, zo by wo iniciatiwach z nim rěčał­. Wón wjedźe „měrwuskutkowacy dialog“ bjez politiskich zajimow, rjekny Kyril. Z konsultacijemi chcetaj bamž a patriarch pokročować, zo by so połoženje wobwliwowało.

Přećiwo testej samodruhich

Berlin (B/SN). Wjacore katolske zwjazki – mjez nimi Socialna słužba katolskich žonow a Němski zwjazk Carity – su pla­no­wa­ne rozšěrjenje profylaktiskeho přepytowanja samo­druhich krejneho testa dla kritizowali. Po jich měnjenju je tajka kročel pokiw na to, „zo njejsu zbrašene dźěći w našej towaršnosći přiběrajcy wita­ne“. Z krejnym testom hodźa so gene­tiske defekty hižo wot 9. tydźenja samo­druhosće zwěsćić.

Podpěra ewangelskej cyrkwi

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND