Wučba přećiwo antisemitizmej

póndźela, 02. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (B/SN). Berlinska CDU je žadanje za wólnym předmjetom w šuli zesyl­niła. Wučba nabožiny jako alternatiwa k předmjetej etika móhła wažny přinošk w boju přećiwo antisemitizmej być a­ móhła k tomu přinošować, zo muslimscy młodostni nabožinu wopak njeinterpretuja.

Přepytuja wěstotu cyrkwje

Berlin (B/SN). Po zasadźenju policije z wužiwanjom bróni w Berlinskej katedrali, při čimž buštej dwě wosobje zranjenej, pruwuje cyrkwinska wosada móžne konsekwency. Prědar Thomas C. Müller pokaza pak na to, zo ma Berlinska hłowna cyrkej hišće bóle zawěsćena być hač druhe Bože domy. Wosada dźěła hro­ma­dźe z priwatnej wěstotnej słužbu, kotraž tam wodnjo a w nocy stražuje.

Pisane stawizny traja 120 lět

Magdeburg (B/SN). Na swoje 120lětne wobstaće móžeše katolska pěstowarnja swj. Marije w Magdeburgu-Sudenburgu njedawno spominać. We wobłuku swjedźenskeho tydźenja so na to dopominachu, kak běchu šěre sotry z kongregacije swj. Hilžbjety dom 1898 załožili a zo ma wón zawěrno pisane stawizny.

Hódnoty za towaršnosć

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk