Na papjerje ze Schlemy pisał

póndźela, 20. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Bad Schlema (B/SN). Wodowe znamjo dopokazuje, zo je swětoznaty komponist Johann Sebastian Bach někotre ze swojich kompozicijow něhdy originalnje na papjeru pisał, kotraž pocha­dźeše z papjernika (Papiermühle) Oberschlema. Njewšědnosć tež je, zo bu prěni přełožk lutherskeje hamtskeje biblije z lěta 1625 na runje tajku papjeru ćišćany a je hač do dźensnišeho zdźeržany. 74lětny Ullrich Espig z Bad Schlemy, kiž je sam w papjerowej industriji dźěłał, zajimuje so wot dźěćatstwa za stawizny a wuwiće papje­ry. Nětko je chroniku wo tym spisał a ju zajimcam předstajił.

Kritizuje škitarjow klimy

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND