Swójby swěta so zetkali

póndźela, 03. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Dublin (B/SN). Wot 21. do 26. awgusta zetkachu so swójby w irskej stolicy Dublin­ pod hesłom „Ewangelij swójby – Radosć­ ze swětom“. „Zetkanje je wulka pastoralna šansa, swójby nutřkocyrkwinsce zesylnić. Wosebitych wužadanjow a poćežowanjow dla wostanje mnohostronski angažement za swójby zdobom wusahowacy nadawk cyrkwje. Tohodla so našim swójbam dźakuju za jich křesćanske skutkowanje a wobohaćenje w na­šich wosadach, za jich towaršnostnu zhromadnosć“, wuzběhny arcybiskop dr. Heiner Koch, předsyda komisije mandźelstwo a swójba Němskeje biskopskeje konferency.

Konsum wobmjezować

Aachen (B/SN). Hladajo na rosćace bro­je­nje zežiwidłow a dalšich tworow hrozy zemska katastrofa wudyrić. Tohodla žada­ sej hłowny jednaćel pomocneho skutka Misereor Pirmin Spiegel zakładne změny nastu­pajo konsum tworow. „Kóždy měł ma­terielne potrjeby na znjesliwu měru za wšěch ludźi wobmje­zować“, potwjerdźa romsko-katolski duchowny a wuwićowy pomocnik.

Europska měrowa jězba

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND