Modlić so a surfować

póndźela, 29. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Dissen (B/SN). W Hannoverskej krajnej cyrkwi mamy drje prěnjeho „kite-pastora“ Němskeje. Farar Erich Neumann z Dissena při Teutoburgskim lěsu je wukubłany wučer za kitesurfowanje – je to sportowa družina, při kotrejž so móc wodźeneho zmija wužiwa za pohibowanje na wodźe. Wot swojeje krajneje cyrkwje so wón nětko wo 25 procentow ze słužby wuswobodźi, zo by nastupajo časy surfowanja móhł nawjedować wot Swobodneje cyrkwje baptistow a wot krajneje cyr­kwje njeseny misionski projekt „ewigkite“. Nawjedowacy referent za Misionske słužby Hannoverskeje krajneje cyrkwje Philipp Elhaus k tomu rjekny: „Hdźež ludźo wjace kemši njepřińdu, tam přińdźe cyrkej k ludźom.“

Wjace pomocy woporam

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND