Cyrkej kritizuje plakaty

póndźela, 19. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (B/SN). Aktualna kampanja wabjenja Zwjazkoweje wobory žněje wó­tru­ kritiku cyrkwje. „Mam to za rozho­rjace a dospołnje njepřiměrjene, ze sloganom „Płun, woda, třěleć – rjemjeslnikow za Zwjazkowu woboru pytać“, praji zamołwity za měr rady Ewangelskeje cyr­kwje w Němskej Renke Brahms w Bonnje. Wón zwjazkowe ministerstwo za zakitowanje namołwja, z tajkej kampanju hnydom přestać. „Słowo płun hromadźe ze słowom třěleć wužiwać pokazuje na mało začuća a słabe stawizniske wědomje zamołwitych.

Maja noweho nawodu

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND