Ma zrozumjenje za frustraciju

póndźela, 21. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Freiburg (B/SN). Arcybiskop Freiburga Stephan Burger ma zrozumjenje za ža­danje, žónske na měšnicy wu­swjećić, njewidźi pak žanu móžnosć, cyrkwinskoprawniske předpisy změnić. Wón móže sej předstajić, zo „je frustrěrowace, hdyž je na zakładźe splaha přistup k tutomu powołanju zawrjeny“. Na wěcy samej njemóže arcybiskop ničo změnić, wón pak so za to zasadźuje, zo přińdźe wjace žónskich do nawjedowacych pozicijow.

Bamž dowola putnikowanja

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus dowola oficialne putniske jězby k marijanskemu hnadownemu městnu Medźugorje. Zdobom ma so tomu zadźěwać, zo so tole wułožuje jako připóznaće pozdatnych zjewjenjow, zdźěli Vatikan. Wo tutym městnje w Bosniskej-Hercegowinje bu prěni króć w lěće 1981 wo zjewjenjach rozprawjane. Hač do dźensnišeho so wizi­je wonych šěsć widźerjow dale po­srědkuja a mnozy putnicy su so hižo naka­zali. „Z Medźugorja wuchadźa wosebita hnada“, zdźěli Vatikan. Medźugorje je jedne z najwažnišich putniskich městnow swěta.

20 lět dušepastyr

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND