Klětu ekumenisce swjećić

póndźela, 02. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Leinefelde (B/SN). Mjeztym jědnaty króć su Eichsfeldske nory w Leinefeldskej cyrkwi swj. Bonifacija póstnisku Božu mšu swjećili. Farar Markus Könen witaše hosći z wosom karnewalskich wotrjadow, kiž běchu w swojich kostimach přišli. Nora­ móže tež raz přez postronki bić a činić, štož so jemu lubi, a njetrjeba so měć po etikeće, měnješe farar Könen. Klětu chcył wón ekumeniske póstniske kemše swjećić.

Ordiněruja dalšich rabinerow

Podstupim (B/SN). Na Abrahama Geigerowym kolegu rabinerow w Podstupimje změja bórze šěsć absolwentow. W juniju chcedźa jich w jednej z Berlinskich sy­nagogow ordiněrować. Jedyn z rabinerow stanje so ze židowskim kantorom a budźe oficialnje do zastojnstwa za­poka­zany. Nowi rabinerojo pochadźeja z Israela, Madźarskeje, Norwegskeje, USA a Čěskeje.

Swoju identitu zhubili

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk