Konflikt bamža starosći

póndźela, 19. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Rom (B/SN). Bamža Franciskusa přiwótřacy so konflikt mjez Armenskej a Azerbajdźanom wulce starosći. Wón namołwja wšitkich wěriwych, za krizowu kón­činu w Kawkazu so modlić, a je konfliktnej stronje napominał, „dobru wolu po­kazać. Njeje móžno, sej z brónjemi rozrisanje wunuzować.“ Mjez křesćan­skimi armenskimi a muslimskimi azerbajdźanskimi wojakami dochadźa zas a zaso k ćežkim bitwam. Pozadk konflikta je region Hórski Karabach, kotryž je swoju samostatnosć wobzamknył.

Wućek z rezignacije

Mnichow (B/SN). Mnichowski farar a aw­tor­ Rainer Maria Schießler liči z tym, zo trend wustupow z cyrkwje dale traje. To pak je za njeho skerje přičina, rezignaciji wućeknyć, rjekny 59lětny dźenikej Münchener Abendzeitung. „Nětko je wažne na to skedźbnić, zo nochce cyrkej ničo druhe być hač domizna, kotraž je kóždemu wotewrjena. Mamy hladać na žiwjenje Jězusa a cyle jednorje z nim sobu hić. Tak mamy tež my ludźi přeprosyć, k nim hić a nječakać, doniž woni njepřińdu“, Schießler potwjerdźi.

Z dźesać wosadow jedna fara

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND