Bože domy budu wotewrjene

póndźela, 21. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Köln (B/SN). Někotre sakske wosady chcedźa swoje cyrkwje wopytowarjam lětsa přez hody wotewrjene wostajić. Cyrkwinski krajny zarjad podpěruje z tym akciju „Swěca wostanje zaswěćena – w Božej nocy“ z plakatami a dalšimi wabjen­skimi akcijemi. Pozadk akcije je, zo ma so při wšěch wobmjezowanjach korony dla mnohim ludźom wopyt w cyrkwi zmóžnić. Wšako hrozy strach, zo njemóža so wšitcy wěriwi na planowanych krótkich Božich słužbach wobdźělić – pak strowoty pak njewěstosće dla. „Wěriwym je zwučeny puć do cyr­kwje wažny, zo by jim hodowne poselstwo dóšło hač do wutroby. To ma tež lětsa tak być“, krajna cyrkej informuje.

Cyrkej měła zmužićiša być

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND