Skónčnje zakonsce rjadowane

póndźela, 18. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je zakonsce noworjadował, zo smědźa žony oficialnje zastojnstwo lektorki abo pomocnicy při wudźělenju swjateho woprawjenja wukonjeć. Tež ministrantki smědźa nětko oficialnje k wołtarjej słužić. Ze změnu cyrkwinskeho prawa „Spiritus Domini“ kanon 230 § 1 cyrkwinskeho zakonja je po cyłym swěće wužiwana praksa skónčnje prawnisce rjadowana.

Pomhaja po cyłym swěće

Lipsk (B/SN). Skutk Gustava Adolfa (GAW) spěchuje lětsa cyłkownje 132 projektow w 50 wukrajnych partnerskich cyrkwjach z cyłkownje 1,6 milionami eurow. Hromadźe z direktnym partnerstwom regionalnych skupin GAW su pjenjezy skła­dowali. Mjez projektami su 39 w Europje. Prezidentka GAW, prelatka Gabriele Wulz, wujasni, zo nochce pomocny skutk być ­jenož towarstwo „za twar cyrkwjow“, ale tež sotry a bratrow po wěrje podpěrać, jich wěru zachować a skrućić. GAW, załoženy 1832 w Lipsku, podpěruje protestantisku cyrkej w diasporje. Skutk dopomina na lutherskeho šwedskeho krala Gustava Adolfa II. (1594–1632).

Spěchuja chude dźěći

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND