Bamž chwali žurnalistow

póndźela, 01. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Vatikan (B/SN). Nimo chwalby wupraja so bamž tež k strachej pohubjeńšaceje so kwality přinoškow ze stron žurnalistow. „Hdyž žurnalisća sej hižo swoje póduše njewotběhaja a so wjace z ludźimi njezetkawaja a jenož jedyn wot druheho kopěruja“, je to strašne wuwiće. Na cyr­kwinskim swětowym dnju za komunikaciske srědki 24. januara chwaleše Franciskus njebojaznych a zmužitych žurnalistow, kotřiž so za demokratiju, za sła­bych a přesćěhanych zasadźeja.

Zakazać jadrowe brónje

Bonn (B/SN). Jako „wulku kročel doprědka do swěta bjez atomowych bróni“ je zamoł­wity za měr Ewangelskeje cyrkwje w Němskej Renke Brahms, zrěčenje UNO wo zakazu jadrowych bróni mjenował. „Mjez křesćanami z cyłeho swěta knježi přezjednosć, zo maja so wšitke atomowe brónje zničić. Woni su kruće přeswěd­čeni, zo njehodźa so atomowe brónje hižo­ wusprawnić.“ Dojednanje su lěta 2017 cyłkownje 53 krajow swěta pola UNO w New Yorku podpisali. Pjeć oficialnych atomowych mocow USA, Ruska, China, Francoska a Wulka Britaniska pak je dale wotpokazuja. Tež Němska njeje zrěčenju hišće přihłosowała.

Ćěkancy su podobizny Boha

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND