Polacy za wotstup biskopow

póndźela, 01. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Waršawa (B/SN). Po tym zo je studija tydźe­nsce wuchadźaceho powěsćoweho magacina Wprost dalše skandale pe­do­filnosće wotkryła, so 58,7 procentow Po­la­kow za wotstup wšěch biskopow wu­pra­ja, 33,9 proc. ludźi je přećiwo tomu. Naprašowanje přewjedł bě Institut United Surveys. 87 procentow 30- do 39lětnych mjez naprašowanymi bě sej žadało, zo měli wšicy biskopja kraja wotstu­pić. Prote­sty přećiwo zamjelčenju seksual­neho znjewužiwanja w pólskej cyrkwi přiběraja.

Pomoc k wumrěću njeposkićić

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND