Mjez sobu so podpěrać a sylnić

póndźela, 22. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (B/SN). Z modlitwu a mjezsobnym sylnjenjom hodźi so zmotanosć w tychle ćežkich časach přewinyć. Naša zhromadnosć je nětko wosebje wažna, namołwi krajny biskop ewangelsko-lutherskeje cyrkwje Sakskeje Tobias Bilz hłownohamtskich a čestnohamtskich cyrkwinskich sobudźěłaćerjow, za čas koro­napandemije njespušćić zmužitosć. „Z Božej pomocu dobywamy nowe perspektiwy. Koronapandemija nas k tomu namołwja, so dopominać na žórła našeho duchowneho žiwjenja a je wužiwać“, piše biskop Bilz w lisće sobudźěłaćerjam w cyrkwi. „K tomu słušeja modlitwa, krutosć, čitanje biblije, wšelake wosobinske formy nyšpora a małe formaty Božich słužbow. Wone su wažna kótwica, hdyž so wšitko do prašenja staja.“

Za azyl Pakistanjana

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND