Poselstwo budźi nadźiju

wutora, 06. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Münster (B/SN). „Hdyž je Chrystus smjerć předobył, budźe tež nam móžno bój přećiwo koronawirusej dobyć.“ Takle Münsterski biskop Felix Genn z pomocu jutrowneho widejoweho poselstwa wjetšu nadźiju budźi. „We wobłuku cyrkwje so wjele ludźi čestnohamtsce angažuje. Dźakuju so wšěm, kotřiž staraće so wo chorych, starych a wosamoćenych a pokojeće mrějacych“, praji Genn, kiž zdobom kubłarki a kubłarjow kaž tež wučerki a wučerjow do swojeho poselstwa zapřijima. Wosebity dźak wupraja wón swójbam kaž tež samostejacym za starosć wo swoje dźěći a hladanje potrěbnych swójbnych. Biskop wěriwych namołwja „njespušćić nadźiju, zo koronu přewinjemy“.

Rozprawja wšědnje wo bamžu

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND