Starodawne relikwije našli

póndźela, 26. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Christchurch (B/SN). Relikwije z časa japoštołow su njedawno w diecezy Christchurch w Nowoseelandskej pod betonowej worštu podłohi cyrkwje namakali, a to w škleńčanymaj kofejowymaj sudobjomaj marki Greggs. Poprawom chowaja relikwije w drohotnych sudobjach. ­Čehodla běchu to 1970 w Christchurchu w tej formje pod katedralu činili, njeje znate. Wšelake kosće a papjerki ze škleńčaneju sudobjow chcedźa w přichodnym času wuhódnoćić. Namakanki „zmóžnjeja nam direktny přistup k japoštołam, wočiswědkam Jězusa“, praji archiwarka Triona Doocey powěsćowemu magacinej stuff.

Prastare dokumenty namakane

Qumran (B/SN). Wědomostna sensacija, kotraž bě so w lěće 1947 z 1. dźělom slědźenja bibliskich tekstow w hebrejskej a aramejskej rěči na rólach pisma w jamach wokoło Qumrana sewjerozapadnje Mortweho morja započała, dale dźe. Po cyłym swěće wobkedźbowana namakanka 2 000 lět starych tak mjenowanych Qumranskich tekstow wot Mortweho morja w Israelu dósta po nimale 75 lětach nowe impulsy.

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND