Hólči seminar wućehnje

póndźela, 31. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Vatikan (B/SN). Na lěta 1956 załoženym „Preseminario Pio X.“, jeničkemu kubłanišću z internatom we Vatikanje ze statnje připóznatym šulskim wotzamknjenjom, přihotuja so hólcy tež jako ministranća na bohosłužby w Pětrowej cyrkwi, hdźež k wołtarjej słuža. Dotal bydli něhdźe 30 hólcow we Vatikanje. W sudniskim procesu pak přepruwuja nětko seksualne znjewužiwanje, šikany a zanjechanja dohladowarskeje słužby w lětach 2006 do 2012 přez wyšich ministran­tow a pozdźišich měšnikow. Něhdyšemu 71lětnemu rektorej zarjadnišća wumjetuja, zo je skućićelow krył. Bamž Franciskus so kategorisce za přećah internata zwonka Vatikanskich murjow do města Roma zasadźa, zo bychu přichodni chowancy we wjetšej transparency žiwi byli. Najpozdźišo w septembrje ma seminar přeměstnjeny być.

Židow lěpje škitać

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND