Kardinal Marx so zamołwił

póndźela, 26. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Garching an der Alz (B/SN). Wulki njeměr je nastał, dokelž bě jedyn z duchownych Peter H., předchłostany seksualneho znjewužiwanja dźěći a młodostnych dla, we wosadźe Mnichowskeho biskopstwa dale we wobłuku dušepastyrstwa zasadźeny. Kardinal Marx je potrjechenu wosadu wopytał, mjenujo podawk „přeradu na poselstwje Jězusa a zaprajenje institucije, za kotruž wo wodaće prošu.“ Hižo 1986 bu potrjecheny měšnik Peter H. seksualneho znjewužiwanja dla ke chłostanju z pruwowanskim časom zasudźeny. Přiwšěm bě wón dale we wšelakich wosadach zasadźeny. Hakle wot lěta 2010 je suspendowany. Zastupjerjo po­trjecheneje wosady nadźijeja so nětko najručišeho wujasnjenja naležnosće.

Pastoralka w času dowola

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • „Njewěsta njewjesta“ rěkaše ptačkowasny program Serbskeho ludoweho ansambla 2022. Pokazali su jón ansamblowcy a ansamblowče jeničce tři razy w Chróšćanskej "Jednoće" – korony dla. Tule namakaće hišće někotre fotowe impresije lětušeho ptačokwasneho pr