Maja noweho sekretara

póndźela, 20. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Vatikan (B/SN). Amtěrowaceho generalneho sekretara Ekumeniskeje rady cyr­kwjow (ÖRK) Ioana Saucu je bamž Franciskus na priwatnej awdiency přijał. Běše to nastupny wopyt rumunsko-ortodoksneho měšnika, kiž je 1. apryla naslědnistwo norwegskeho lutherskeho teologi Olava Fykse Tveita přewzał. Wón dósta wšitke prawa a cyłkownu zamołwitosć generalneho sekretara, zo by dźěło jako hłowny jednaćel ÖRK dale wjesć móhł. Pandemije dla njebě dotal móžno, jeho na hłownej zhromadźiznje oficialnje wuzwolić. Ekumeniskej cyrkwinskej radźe přisłuša 349 cyrkwjow.

Lětsa Boži narodk z Peruwa

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus dźa­kuje so lětsa za Boži narodk, kotryž pochadźa z Andow w Peruwje, a za božodźěsćowy štom ze sewjeroitalskeho Trentina. Mjeztym so na nim hižo lampki swěća. Na priwatnej awdiency wón peruskej dele­gaciji zwurazni: „Jězus je na swět přišoł, so mały sčinił, zo bychmy jeho při­wzać a něžnosć Božu přijimać móhli.“ Hody dótkatej so žiwjenje Boha a čło­wjekow. „Prošu njedajće nam kumštne komercielne hody swjećić“, bě próstwa hłowy katolskeje cyrkwje.

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND