Na wopyće w Ukrainje

póndźela, 30. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Kijew (B/SN). Vatikanski zamołwity za wonkowne naležnosće arcybiskop Paul Gallagher je njedawno Buča, małe to předměsto Kijewa, wopytał. „Dźensniši wopyt bě złe dožiwjenje. Budźe dołho trać tele rany hojić, wodaće namakać a na procesu wujednanja dźěłać“, praji wón powěsćowemu portalej Vatican News. W rozmołwje z komunalnymi politikarjemi w Lwiwje podšmórny wón, zo so Vatikan za teritorialnu integritu Ukrainy zasa­dźuje. Dale poskići vatikanski diplomat ukrainskemu wonkownemu ministrej Dmytrej Kulebje pomoc Swjateho stoła při jednanjach mjez Ukrainu a Ruskej.

Institut oficialnje wotewrjeny

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND