Wědomostnicy warnuja

póndźela, 04. julija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Bon (B/SN). Najnowše statistiki katolskich wěriwych w Němskej podšmórnu dale trajacy proces wustupow z cyrkwje. Straty dowěry su wosebje znjewužiwanskich skandalow dla we wobłuku cyr­kwje hoberske. W lěće 2021 wopušći 359 338 katolikow swoju cyrkej, to je dotal najwyša ličba. Prěni raz přisłuša mjenje hač połojca zwjazkowych woby­dlerjow jednej z wulkich cyrkwjow. Kriza je so hižo wjele zašo započała. W dobje do 1. swětoweje wójny něhdźe 50 procentow katolikow njedźelne Bože mšě wopytowaše, dźensa je jich jenož hišće 4,3 procentow. Wědomostnicy warnuja před wotcuzbnjenjom młodych ludźi wot cyr­kwje. Za fachowcow je jasne, zo ma cyrkej swoje struktury změnić. Sylnišo ma wona nazhonjenja a mysle młodych ludźi zapřijeć.

Medijowa kritika

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND