Woblubowane zetkanja

póndźela, 15. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Rom(B/SN). Do swojeje měšniskeje swjećizny je Michele Madonna jako DJ w diskotekach skutkował. Dźensa organizuje w problemowych štwórćach Neapela partyje, na kotrychž so sta młodostnych wobdźěla. Kaž katolska powěsćernja rozprawja, je bamž Franciskus z měšnikom telefonował a so jeho woprašał, kak móže wón před telko młodostnymi rěčeć. Madonna jemu wotmołwi, zo njeje to problematiske, dokelž su to swjedźenje za młodostnych z křesćanskej disko-hudźbu a z momentami modlenja. „Prošu informujće mje běžnje wo tym“, bamž rozmołwu z měšnikom zakónči.

Zmužiće sonić

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND