Žadaja sej reformy

póndźela, 29. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Rom (B/SN). Katolikojo w Italskej přeja ­­sej wjace wotewrjenosće, transparency a wobdźělenje lajkow w zwisku ze synodalnym procesom na swěće, zdźěli italska biskopska konferenca. „Začuće, zo jedyn na druheho słucha, je zawěsće to najwjetše znowawotkryće synodalneho procesa a prěni nimoměry hódny wupłód“, pisaja w dokumenće na internetnej stronje biskopskeje konferency. Na naprašowanju je so 500 000 ludźi z 50 000 synodalnych skupinow wobdźěliło.

Młodźinske zetkanje

Taizé (B/SN). Prezidentka komisije Europskeje unije Ursula von der Leyen je 27. awgusta swětowe zetkanje młodźiny w francoskim měsće Taizé wopytała, zo by wo europskich temach z wobdźělnikami rěčała. Taizé je lětdźesatki woblubowane zetkanišćo swětoweje młodźiny. Frère Alois, prior bratstwa Taizé, wjeseli so, zo je so wot jutrow sem wjace hač 20 000 młodostnych ze wšeho swěta na tydźenskich zetkanjach k zhromadnemu modlenju, k rozmołwam w małych skupinkach a na praktiskim sobudźěle wobdźěliło. Bratstwu přisłuša sto mužow z 30 krajow, kotřiž su sobustawojo ewangelskeje a katolskeje cyrkwje.

Biskop zajaty

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND