Cyrkwje kondolěrowali

póndźela, 19. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Vatikan (B/SN) Po smjerći jendźelskeje kralowny Elizabeth II. su mnozy zastupjerjo cyrkwjow po cyłym swěće sobučuće wěriwych swójbnym zemrěteje po­srědkowali. Bamž Franciskus je w telegramje nowemu kralej Charlesej III. a cyłej kralowskej swójbje swoje žarowanje wuprajił. Wón wuzběhny „jeje přikład při spjelnjenju winowatosćow, jeje njepowalne swědčenje wěry wo Jězusu Chrystusu a jeje krutu nadźiju do spjelnjenja jeho slubjenjow.“ Wona je so z wjacorymi bamžemi zetkawała, pak w Romje pak w Jendźelskej. W lěće 2014 wopyta wona bamža Franciskusa. Tež primas anglikanskeho swětoweho zhromadźenstwa, arcybiskop Justin Welby z Canterburyja, wuzběhny w pismje 75 do 83 milionam Jendźelčanam po cyłym swěće, zo bě zemrěta kralowna „swěrna křesćanka, kotraž je kóždy dźeń swojeho žiwjenja we wěrje žiwa była.“ Wona je wječor ze styknjenymaj rukomaj před łožom klečo so modliła, kaž bě ju to mać nawučiła. Kralowna lubowaše klasiske kěrluše a krótke prědowanja, maksimalnje dwanaće mjeńšin. Elizabeth II. bě swětowa nawodnica anglikanskeje cyrkwje „Church of England“.

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND