Lubosć k blišemu

póndźela, 21. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Köln (B/SN). Na swjatočnosći k 125lětnemu wobstaću Carity su wjacori rěčnicy wuzběhnyli, zo je so katolski dobroćelski zwjazk wot spočatka swojeho skutkowanja sprawnosći, solidariće a lubosći k blišemu wěnował. Dźensa ma wón 700 000 sobudźěłaćerjow a statysacy čestnohamtnikow w 24 000 pěstowarnjach, hortach, starownjach, ambulantnych hladanišćach a poradźowarnjach.

Nowa zwjazkowa jednaćelka

Bonn (B/SN). Něhdyša wotrjadnica ZdK Julia Seeberg je nawodnica poradźowanskeho towarstwa za samodruhich Donum Vitae (Dar žiwjenja). Wone bu 1999 załožene, jako bě so katolska cyrkej ze statneho systema poradźowanja samodruhich rozžohnowała. Donum Vitae wustaja po přeću dale poradźowanske wopismo, kotrež słuži k njechłostajomnemu wotehnaću.

Hida přećiwo křesćanam

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND