Reforma liturgije w diskusiji

póndźela, 06. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )

New York (B/SN). Kritika na wobchadźe bamža z přećiwnikami liturgiskeje reformy pokročuje. Po měnjenju kardinala Blaise Cupicha z Chicaga su biskopja winowaći, w zhromadnosći z bamžom rozšěrjenje liturgiskeje reformy spěchować. „Zo je sej bamž 60 lět po koncilu to žadał, je zrudne, ale njeje překwapjace.“ Bamž na tym wobstawa, liturgiju wotpowědujo reformje Vatikanskeho koncila swjećić.

Zhromadnje hłód wutupić

Vatikan (B/SN). Póstna akcija brazilskeje biskopskeje konferency pohnu bamža Franciskusa k póstnej namołwje, bro­jenje ze zežiwidłami skónčić a za to z hłódny­mi dźělić. Bamž zasadźenje katolskeje cyrkwje we Łaćonskej Americe, hdźež su hakle w januarje nuzowy staw wukazali, wysoko hódnoći.

Dušepastyrstwo Ukrainjanam

Münster (B/SN). 28lětny woženjeny farar Adrii Vytivskyi je měšnik grjek­sko­ukrainskeje cyrkwje w biskopstwje Müns­ter a bydli wot lěta 2018 w Němskej. Třo dušepastyrjo staraja so tam ­wo ćěkancow z Ukrainy. „Spowědź je za nich kaž dźěl terapije“, zwěsći farar. Po­trjeba na psychologiskim zastaranju ­wójny w Ukrainje dla pospochi přiběra.

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND