Hdyž maš wuhladyna přichod

štwórtk, 25. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wučomnica w druhim wukubłanskim lěće Angelina Schwarze (srjedźa) ma dobre šansy, zo budźe po wukubłanju w Kulowskim zawodźe Maja přistaja. Je so wědomje rozsudźiła po předawarce dalše powołanje wuknyć. Foto: Jan Kral Wučomnica w druhim wukubłanskim lěće Angelina Schwarze (srjedźa) ma dobre šansy, zo budźe po wukubłanju w Kulowskim zawodźe Maja přistaja. Je so wědomje rozsudźiła po předawarce dalše powołanje wuknyć. Foto: Jan Kral

Na Drježdźanskich wikach „Karrierestart“ je so tež meblowy zawod Maja z Kulowa předstajił. Zajimawe na tymle stejnišću bě, zo su wučomnicy sami wo sebi a swojim wukubłanju a wo zawodźe rozprawjeli. Předstajichu projekty a přikłady swojeho dźěła z pomocu digitalnych medijow. Jan Kral je so z wučomnicu Angelinu Schwarze rozmołwjał­.

Byšće so prošu skrótka předstajiła.

A. Schwarze: Sym wučomnica w druhim wukubłanskim lěće. Chcu so stać z industrijowej překupču. Wukubłanje derje běži a sym tu na wikach, zo bych zawod a swoje dźěło bliže předstajiła.

Njejsće sama tu. Kajki je poměr mjez wučomnikami w zawodźe?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND