Z partnerskimi předewzaćemi

štwórtk, 01. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Powołanskošulski centrum „Konrad Zuse“ (BSZ) we Wojerecach přeproša zajimo­wanych šulerjow a jich staršich zajutřišim, sobotu, ­na dźeń wotewrjenych duri. A činja to prěni­ raz po nowym koncepće. Ze šulskim nawodu Wolfgangom Gösselom je so Silke Richter­ rozmołwjała.

Kak dny wotewrjenych duri na kubłanišću wuhotujeće?

W. Gössel: Dotal smy młodostnym regio­na wobšěrny kubłanski poskitk našeho­ BSZ předstajili. Kóždy kolega je wo tym­ rozmyslował, kak móže kubła­nišćo tón dźeń wopytowarjam informatiwne a zajimawe być. Nam bě přeco wažne, zo sej hosćo naš dom jenož njewobhladaja, ale zo su aktiwnje zapřijeći a wo wukubłanju derje informowani.

Čehodla ma to lětsa hinak być?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND