Łužica (07.08.15)

pjatk, 07. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Přećiwo wulkogmejnam

Gubin (dpa/SN). Prezident Braniborskeho zwjazka městow a gmejnow, Podstupimski wyši měšćanosta Jann Jakobs (SPD), je před tym warnował, minimalnu ličbu wobydlerjow w gmejnach přichodnje na 10 000 postajić. Tak bychu we wjesnych kónčinach wulkogmejny z płoninu hač do 600 kwadratnych kilometrow nastali. To njeje zastupujomne, rjekny wón nowinarjam. „Trjebamy diferencowane postupowanje. Wokolina Berlina a dale zdalene kónčiny měli so rozdźělnje wobhladować“, sej Jakobs žada. Braniborske krajne knježerstwo hladajo na woteběrace wobydlerstwo wo tym rozmysluje, we wobłuku reformy ličbu wokrjesow wot dotal 14 na jenož hišće dźesać pomjeńšić. Zamołwići lubja sej zalutowanja na zarjadniskim polu.

Twarja stanowe sydlišćo

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND