Planuja jednanje přećiwo Pólskej

štwórtk, 07. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Amsterdam/Waršawa (dpa/SN). Dwělomnych reformow w Pólskej dla chcyła komisija Europskeje unije jednanje za­hajić, zo móhła móžne strachi za prawniski stat přepytować. „Zahajimy proceduru, kotruž smy hižo lěta 2014 wuwili“, rjekny prezident komisije EU Jean-Claude Juncker dźensa w Amsterdamje. Naprawy přećiwo nowemu narodnokonserwatiwnemu knježerstwu we Waršawje njejsu po měnjenju wobkedźbowarjow překwapjace. Wšelake instancy EU běchu hižo minjeny kónc tydźenja připowě­dźili, zo chcyli pruwowanske jednanje wo prawostatnosći w Pólskej zahajić.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND