„Čornakam“ dźe na kožu

pjatk, 15. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

DŹIWJE SWINJE w tak miłej zymičce, kaž so wona dotal jewi, přewšo derje čuja. A dokelž su so bjeztoho tak rozmnožili, zo spochi škódliwišo předewšěm na ratarskich zahonach „zachadźeja“, smědźa hajnicy kaž tohorunja hońtwjerjo z dowolnosću ministerstwa za ratarstwo čornu dźiwinu wotnětka cyłe lěto třěleć. „Je-li w zymskich měsacach poměrnje ćopło a za ,čornaki‘ dosć picy, zwjetša tež wšě słabuške prosatka přežiwjeja. Podobnje ma so to z młodźatami jelenjow a muflonow“, wuswětla předsyda Českobudějovicskeho wokrjesneho hońtwjerskeho zwjazka Václav Zumr. Postajenje přisłušneho Praskeho ministerstwa je po jeho słowach tohodla nuznje trěbne, zo njeby ratarstwu resp. lěsnym kulturam přez měru wjele škodow nastało.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND