Moderny zakład demokratije

pjatk, 06. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Pólska 225. róčnicu wobstaća prěnjeje wustawy kraja swjećiła

Waršawa. Wobydlerjo Pólskeje su wutoru, kaž kóžde lěto 3. meje, róčnicu wobstaća prěnjeje wustawy kraja swjećili, lětsa­ samo jubilejnu 225. Dnja 3. meje 1791 bě tehdyši pólski sejm po štyri­lětnym wuradźowanju prěnju wustawu wobzamknył. Kopija rukopisneho manuskripta „konstitucije“, kaž Polacy wustawu mjenuja, pokazuja dźensa w něhdyšej rezidency pólskich kralow „Łazienki Królewske“­ w stolicy Waršawje.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND