Pozdatny winik so wobara

pjatk, 17. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Tójšto prašenjow wobchadneho njezboža pólskeje premierki Szydło dla

Waršawa. Wobchadne njezbožo pólskeje ministerskeje prezidentki Beaty Szydło je tele dny wusahowaca tema w medijach kraja. Pancerowany wóz wosebiteje jednotki za škit knježerstwa bě dźens tydźenja w Oświęcimje frontalnje do štoma zrazył, po tym zo bě jemu priwatne awto předjězbu wzało. Awtowa kolona bě po puću z Krakowa do małeje wsy pola Oświęcima, hdźež Szydło bydli. Při zražce sej wona rjebło złama a poćerpje naraženja přez wěstotny pas. Bulwarne nowiny wozjewjeja stajnje zaso fota wo Waršawskej wojerskej chorowni z ministerskej prezidentku w koleskatym stole. Nadrobnje nowiny rozprawjeja, kak so jej dźe a što tam k jědźi dóstawa.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND