Nahladnosć Pólskeje polěpšić

pjatk, 21. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Waršawa (dpa/SN). Zastupnicy hospodarstwa Němskeje a Pólskeje wobhladuja póndźelu so zahajace Hannoverske wiki jako šansu. „Je to dobra składnosć, nahladnosć Pólskeje zaso polěpšić“, rjekny Katarzyna Soszka-Ogrodnik, rěčnica Němsko-pólskeje industrijneje a wikowanskeje komory (AHK) powěsćerni dpa we Waršawje. Pólska je lětsa partnerski kraj wikow. Po nastupje noweho narodnokonserwatiwneho knježerstwa w lěće 2015 bě kraj mjez wukrajnymi inwestorami na atraktiwnosći zhubił. Zakonske změny noweho knježerstwa běchu předewzaćelow znjeměrnili, kotřiž njejsu na to w Pólskej dale inwestowali.

Wuhlady za tute lěto pak su po měnjenju fachowcow zaso pozitiwne. Přede­wšěm wočakowane spěchowanske srědki EU, kotrychž prud bě nachwilnje přetor­hnjeny, nowym inwesticijam polěkuja, je sej Soszka-Ogrodnik wěsta. Na industrijnej přehladce w Hannoveru móže so Pólska ze swojeje inowatiwneje a moderneje stronki prezentować. Tež tam je minjeny čas wjele nowych firmow nastało.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND