Biskop Pieronek: Směšna suma

pjatk, 19. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Pólska so najebać apel komisije EU dale spjećuje ćěkancow přiwzać

Waršawa. Pólska so dale spjećuje ćěkancow, kotřiž w lěhwach w Grjekskej a Italske žiworja, do kraja pušćić. Komisija Europskeje­ unije bě minjenu wutoru Pólsku,­ Čěsku a Madźarsku direktnje namołwiła a sej doraznje žadała, „so skónčnje hibać“ a swojej winowatosći jako čłon EU wotpowědować. Komisija EU chcyła něhdźe 160 000 ćěkancow po cyłej Europje rozdźělić. Dokelž njeje Pólska dotal ani jeničkeho ćěkanca přiwzała, hrozy jej nětko drastiske chłostanje. Ministerska prezidentka Beata Szydło je bjezposrědnje po apelu EU hišće raz po­twjerdźiła, zo njeje scyła móžno migrantow přiwzać. Pólska je po jeje słowach dotal štyri miliony złotych přewostajiła, zo móhli žiwjenske wuměnjenja w lěhwach ćěkancow we wukraju polěpšić.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND