Koalicija mjenje bóle zlěpjena

štwórtk, 31. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za Serbske Nowiny

Słowakskej njeje lětuše lěćo jenož rekordnu ćopłotu wobradźiło – někotre dny z wjace hač 35 stopnjemi –, ale tohorunja­ horce dny w politice. Jedyn z nich markěruje wudyrjenje najchutnišeje krizy nětčišeho koaliciskeho knježerstwo premiera Roberta Fica, naškaraneje wot předsydy Słowakskeje narodneje strony (SNS) Andreja Danka. Tón bě pisomnje wupowědźił dorěčenje wo koalěrowanju. Na to wotwoła ministerski prezident ministra za šulstwo, nominowaneho wot SNS. Danko pak sej žadaše zo by wo wotwołanju ministrow rozsudźowała strona, kotraž je jich namjetowała, z čimž pak njepřeńdźe. Dale wón chcyše, zo měł ministerski prezident skutkowanje SNS w knježerstwje bóle respek­tować.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND