Politiski system přemjetany

wutora, 24. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

ANO sylna dobyćerka, tamne strony w změnjenym rjedźe mjenje bóle słabe

Praha (ČŽ/K/SN). Wólby sejma su Čěskej republice něšto podobne kaž politiske zemjerženje wobradźili. Parlamentna krajina ma wot najnowšeho napohlad areala z jednej horu a wosom wjetšimi abo mjeńšimi kopcam. Hač na přemóžace dobyće strony ANO so žane druhe wěšćenja z woprašowanjow njejsu spjelnili, za to dochadźeše k dospołnje njewočakowanym wuslědkam. Tak je dotal w pincy drěmaca ODS na 2. městno „skočiła“, lěta njepřitomni Piraća su třeći a cyle młoda SPD štwórta. Donětka knježaca ČSSD „zleća“ na 6. městno, hišće za KSČM. Lěwica­ nachadźa so nadobo zhromadnje na historiskej nižinje. A tež něhdy wliwna TOP 09 móžeše so runje hišće do sejma sunyć.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND