Pólske strowotnistwo chore

pjatk, 27. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Z hłodowym stawkom młodźi lěkarjo na problemy skedźbnjeja

Waršawa. Pólski strowotniski system je přičina hižo nimale měsac trajaceho dramatiskeho protesta młodych lěkarjow, kotřiž swoju kritiku na jara drastiske wašnje zwuraznjeja. Mnozy z nich ničo njejědźa. Protest, kotryž měješe swój spočatk 2. oktobra w stolicy Waršawje, je so kaž žołma po dalšich wulkich městach kraja wupřestrěł.

W tydźeniku Newsweek Polska chcyše žurnalist Paweł Reszka strašne přede­wzaće a začuća wobdźělenych wopisać, a je tuž sam hłodowy stawk přewjedł a jón přetrał. Prěni dźeń njebě za njeho hišće wulke wužadanje. Po 36 hodźinach bě chětro hłódny, prjedy hač jeho po 56 hodźinach njesměrna agresiwita přemó, ale hłódny hižo njebě. Po 70 hodźinach bě samo euforiski a połny energije, jenož dźesać hodźin pozdźišo pak padny do hłubokeje krizy. 100 hodźin při­­wšěm přetra a daše sej skónčnje zaso jědź słodźeć.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND