Kulturne dny změja přichod

srjeda, 01. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Jónkrótne čěsko-němske institucije ciwilneje towaršnosće pak so zhubili

Drježdźany (SN/at). Hdźe steja čěsko-sakske poćahi? A kotry přichod maja čěsko-němske kulturne dny jako indikator kulturnych stykow, po tym zo dyrbi dotalna hłowna organizatorka festiwala, Załožba Brücke-Most, financnych ćežow dla – załoženy kapital politiki niskeje danje dla trěbny pjenježny zakład hižo njezaruča – kónc lěta dźěłać přestać? Prašenje to, kotrež­ je na zahajenskim zarjadowanju 19. čěsko-němskich kulturnych dnjow minjeny štwórtk w Drježdźanach w rumje stało.

Čěski generalny konsul za Saksku, Saksko-Anhaltsku a Durinsku Jiří Kuděla zwjaza docpětu kwalitu wzajomnych stykow ze skutkowanjom Stanisława Tilicha jako sakskeho ministerskeho prezidenta. „Smy přeswědčeni, zo tež naše přichodne statne zarjadnistwa tajki kwalitny poćah mjez sobu změja“, Kuděla rjekny.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND