Kolosalne rozdźěle w mzdach žonow a muži

póndźela, 06. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

ZASŁUŽBA žonow z wysokošulskim kubłanjom je w Čěskej přerěznje 15 000 krónow niša hač ta muskich kolegow ze zakónčenej­ wysokej šulu. Wone dóstawaja za swoje dźěło 29 procentow mjenje pjenjez hač kolegojo z titlom. Tole­ zwěsći přisłušne ministerstwo za dźěło, kotrehož analyzu su Lidové noviny we wujimkach wozjewili. Diferenca we wotměnjowanju muži a žonow je ćim wjetša, čim wyše je zdźěłowanje respektiwnje čim wyša pozicija so zastawa. Žony z maturu maja 21 procentow mjenje hač mužojo­-maturanća, tuž 6 371 krónow. Diplomandki přinjesu 27 procentow pjenjez mjenje domoj hač diplomandźa, w sumje 9 921 krónow. Inženjerki a magisterki zasłužeja 29 procentow mjenje hač jenak­ zdźěłani mužojo, měsačnje potajkim 14 991 krónow. Najwjetše rozdźěle nachadźeja so mjez mzdami specialistow. Tak ma specialistka mě­sačnje 12 808 krónow mjenje hač muž-specialist. Pola nawodow (69 procentow su mužojo) wučinja rozdźěl 27 procentow. Šefowki dóstawaja wob měsac přerěznje 17 896 krónow mjenje hač šefojo.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND