Namjetuja „kulojte blido“

štwórtk, 09. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Tydźeń po wólbach čěskeho parlamenta hišće daloko njepřišli

Praha (ČŽ/K/SN). Dobry tydźeń je mjeztym zašoł, zo je prezident Čěskeje Miloš Zeman wulkemu dobyćerjej parlamentnych wólbow w oktobru, předsydźe strony ANO Andrejej Babišej, nadawk do­wěrił zestajeć nowe knježerstwo. W zašłych dnjach njejstaj wobaj, ani šef hi­banja njespokojnych wobydlerjow ani hłowa stata, prócy a potu lutowałoj, zo byštaj knježerstwowu karu zaćišćałoj. Babiš­ je ze wšěmi móžnymi partnerami za koaliciju z ANO rěčał a jich za podpěru zdobyć chcył, přilubjejo jim samo, při­wzać do programa knježerstwa jich wolerjam­ přilubjene „dobroty“. A pre­zident Zeman je w swojim sydle w Lánach­ při­jał – jednoho po druhim – šefow ODS, Piratow a KDU-ČSL. Tam spyta­ jim słódkeje huby načinić znajmjeńša za to, tolerować mjeńši­nowe knježerstwo. Piratam je wón samo přećelnje doporučił,­ do njeho sobu zastupić.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND