Tež Češa maja problem z holocaustom

wutora, 27. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Praha (ČŽ/K/SN). Podobnje kaž w Pólskej diskutuja tež w Čěskej republice wo sobuwinje Čechow na złóstnistwach w holocausće za čas Druheje swětoweje wójny. Při tym rěča w prěnim rjedźe wo městačku Lety. Tema nutřkownu politiku kraja mjeztym přiběrajcy zajědojća.

W Letech pola Píseka bu 1939 koncentraciske lěhwo Romow załožene, dohladowane wot wobrónjenych čěskich protektoratnych stražnikow. Tući běchu so krjudowanja jatych dopušćili, samo z křižowanjom. Po wójnje su procesy byli, ale skerje pro forma. Za čas socializma spytachu „blak hańby“ wumazać a natwa­richu tam kormjernju swini. Po somo­ćanej rewoluciji je stat ležownosć kupił a na razne žadanja Romow chlěw potorhać dał. Jedne z knježerstwow pozdźišo přilubi, na tym městnje za Romow stajić pomnik. Oficialnje je tema Lety wjac hač njewitana, wobškodźa dźě wona „dobre mjeno“ Čěskeje. Wo „čěskim koncentraciskim lěhwje“ njeměło so rěčeć.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND