Židźa: Hańba dokumentowana

pjatk, 02. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nowy pólski zakoń wo holocausće zbudźa dalše protesty

Waršawa. Chcyjo nochcyjo dyrbi so pólska zjawnosć z nowym zakonjom wo holocausće dale rozestajeć, kotryž je wot wčerawšeho oficialnje płaćiwy. Tón zakazuje, Polakow na złóstnistwach němskich nacionalsocialistow za čas Druheje swětoweje wójny sobu winować.

Najnowši protest je pólski ministerski prezident Mateusz Morawiecki wosobinsce zbudźił. Na njedawnej wěstotnej konferency w Mnichowje so jeho israelski žurnalist wopraša, hač dyrbi z chłostanjom ličić, hdyž rjeknje, zo drje bě jeho mać holocaust přežiwiła, wšitcy druzy swójbni pak zahinychu, dokelž běchu jich pólscy susodźa němskej Gestapo přeradźili. Morawiecki jemu přilubi, zo njetrjeba so bojeć: Bě drje ně­kotrych pólskich kolaboraterow. Tajkich ludźi pak bě tež mjez Židami, Rusami a Ukrainjanami, wón rjekny.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND