Stajnje zwólniwy pomocnik Serbow

pjatk, 02. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Clemens Škoda, Jaromír Jermář a Dawid Statnik (wotprawa) po posedźenju Senata Čěskeje republiki minjenu wutoru w Praze Foto: Marko Wjeńka Clemens Škoda, Jaromír Jermář a Dawid Statnik (wotprawa) po posedźenju Senata Čěskeje republiki minjenu wutoru w Praze Foto: Marko Wjeńka

Praha (SN/MKWj). Zo su zjawne słyšenje k naležnosćam Serbow minjenu wutoru w Senaće čěskeho parlamenta w Praze wotměć móhli, je z wulkeho dźěla zasłužba muža, kiž so mjeztym wjele lět za wšo serbstwo hori. Jaromír Jermář, kiž je wot lěta 2006 senator, je so hižo wjacore lěta z mysličku nosył Serbam tajki wusahowacy podij skićić a jich naležnosće zajimowanej zjawnosći spřistupnić. Nětko je wón zarjadowanje z pomocu Towarstwa přećelow Serbow zwoprawdźił a sej tak sam són spjelnił, kaž wón po zakónčenju słyšenja rjekny.

Wo Serbach bě Jaromír Jermář prěni króć w šuli zhonił, kaž so dźensa 61lětny hišće derje dopomina. Tehdyši wučer powědaše wo hoberskich słowjanskich zlětach na horje Mužský pola Mladeje Boleslavy w 1930tych lětach, na kotrychž so tež Serbja prawidłownje wobdźělachu. Zetkanja běchu tak mócne, zo syły ludźi w lěće 1933 hitlerski režim nuzowachu někotrych zajatych Łužiskich Serbow zaso z jastwa pušćić.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND