Proša wo „wěcownu debatu“

pjatk, 16. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Pólske knježerstwo zakituje napřećo EU dwělomnu justicnu reformu

Waršawa. Zwada mjez pólskim knježerstwom a komisiju Europskeje unije pólskeje justicneje reformy dla nadal traje. Při tym dźe wo zasadnje rozdźělnej po­ziciji: Brüssel ma reformu za škódnu a žada sej korektury. Pólskemu knježerstwu pak je wona přewšo trěbna. Zo by runje tole potwjerdźił, je so ministerski prezident Mateusz Morawiecki minjeny tydźeń do Brüssela podał. Tam zetka so z prezidentom komisije EU Jeanom-Claudeom Junckerom a za Pólsku zamołwitym komisarom Fransom Timmermansom. Woběmaj přepoda Morawiecki zjawny dokument: 94stronsku rozprawu, z kotrejž Waršawa trěbnosć justicneje ­reformy hišće raz potwjerdźa. Samsny spis su mjeztym wšitcy zapósłancy ­Europskeho parlamenta a wšitke čłonske staty EU dóstali.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND