Film wo Dubčeku

póndźela, 16. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Bratislava (SŽ/K/SN). W Słowakskej zhotowjeny film wo Alexanderu Dubčeku je wěnowany politikarjej a statnikej, kiž steješe kónc 1960tych lět na čole reformoweho hibanja w Čěskosłowakskej. Tři wot- rězki w žiwjenju Dubčeka tworja stawiznu filmoweje dramy. Prěni wothrawa so nalěto 1968 za čas euforije a naslědneje okupacije. W tym času bě Dubček w napjatej fyziskej a psychiskej situaciji – podpisać abo njepodpisać Moskowske protokole, z kotrymiž by so wobsadźenje ČSSR přez wójska Waršawskeho zrěčenja legalizowało.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND